Atlasglobal mağdurları her türlü mecrada hak arayışlarına devam ediyor – Aeroportist

Atlaszedeler tarafından kurulan AZAP (Atlas Zedeler Adalet Platformu) tüm çalışanların 11 aydır ödenmeyen maaş ve alacaklarının ödenmesi için her türlü mecrada hak arayışlarına devam ediyor. Bu kapsamda, 3 Ekim 2020 günü, AZAP Platformu, Murat Ersoy’un İstinye’deki evinin önünde bir basın açıklaması ve protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylemin en dikkat çeken noktası, Atlasglobal eski çalışanları tarafından Atlasglobal uçak maketinin yakılması olmuştu.

17 Ekim 2020 günü, Murat Ersoy’un ikamet ettiği bilinen adreslerden birinde yeni bir eylem yapıldı. Tüm bu eylemler, barışçıl bir şekilde, hak arayışı çerçevesinde, basın açıklaması yapıldı ve alacak taleplerini tekrar tekrar yinelendi.

AZAP Platformunun basın açıklamasının tam metni;

Sayın Kıymetli Arkadaşlar, Basın Mensupları, Sendika Temsilcileri. Hepiniz hoşgeldiniz.

Sizleri Saygı ve Sevgiyle selamlıyorum.

Bizler AtlasGlobal Havayolları çalışanları olarak, Kasım 2019’dan 14 Şubat 2020 tarihinde şirketin iflası açıklanıncaya kadar patron Ali Murat Ersoy tarafından ücretlerimizin ödeneceği vaadi ile çalıştık.

Sürecin sonunda söz verilen üç buçuk aylık birikmiş ücretler ödenmediği gibi, kıdem tazminatlarımız da dahil tüm özlük haklarımızdan da mahrum bırakıldık.

Söz veren 31 Ağustos 2020 tarihinde ödeyeceğini beyan ve taahhüt etmesi üzerine, Atlasglobal Eski çalışanlarının % 80’i, bu daveti samimi bir ödeme niyeti olarak öngörmüş, alacaklarından %30 – 40 arası feragat ederek mutabakat protokolünü imzalamıştır.

Ödeme tarihinden iki gün önce, 28 Ağustos 2020 günü Whatsapp uygulaması üzerinden, şartları kabul etmediği için veya özgür iradeleriyle veya sürece inanmadıkları için imzalamaya gelmeyen arkadaşlarımızı bahane ederek, tekrar görüşme yapacağını ve 7 Eylül 2020 tarihinde tüm ödemeleri toptan yapacağını ifade ederek, çalışırken çok da alışkın olduğumuz oyalama sürecine girmiştir.

Çok da alışkın olduğumuz üzere birbiri ardına yalanlarını sıralayak 14 eylül, 21 eylül 30 eylül tarihleri geçmiştir. Bilirkişi öncesi, eğer ödeme yapılacak paran hazır değilse, bu kadar insanı, bu pandeminin ortasında bulundukları yerlerden İstanbul’a davet edip, yolculuk masrafları ettirip, alacaklarından feragat ettirip, sonra param gelmedi veya herkes protokolü imzalamadı diyerek ödeme yapmamak, dürüstlük ve sözünü eri bir tüccar olma ilkesine ters düşmüştür.

AZAP Platformu olarak, hak ve alacaklarımızı almak için tüm platformlarda, basında ve sosyal medyada hak arayışımız daha yüksek yoğunluklu ve daha sert olarak devam edeceğini bildirmiştik.

Murat Ersoy ve işbirlikçilerinin yaşam alanlarının her yerinde olacağımızı söyledik, şimdi ailesi ile birlikte ikamet ettiği adreste buluşuyoruz.

Bir sonraki aşamada komşu olmayı planlayıp, direniş çadırımızı bu lokasyonda kurmayı planlıyoruz. Murat Ersoy’un çocuklarının da bizim neden orada olduğumuz hakkında soracakları olacağını düşünüyoruz.

Murat Ersoy bize olduğu kadar çocuklarına da nasıl bir iş insanı olduğunu açıklamalı. Ali Murat Ersoy’un gerçek yüzünü açıklayacağız.

Kabul ettirmeye çalıştığı hileli iflasa ait gerçekleri, kullandığı ilişkileri ve yöntemleri, off-shore şirketleri, gözden kaçırmaya çalıştığı şirketleri, iştirakleri ve ortaklıkları hem kamuoyu, hem de adalet mekanizması ile paylaşacağız.

İflasın, hileli bir iflas olduğunu ispat edeceğiz ve bu konudan kolayca kurtulmasına engel olacağız.

Hak ve alacaklarımızı alıncaya kadar mücadele edeceğiz.

Hepinize katılım ve desteğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla.

A.Z.A.P. (AtlasZedeler Adalet Platformu) Yönetim Kurulu

Kaynak: https://www.aeroportist.com/atlasglobal-magdurlari-her-turlu-mecrada-hak-arayislarina-devam-ediyor.html